Polish English German Russian

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy STALBUD poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej”

Krótki opis i cel projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną, zakup maszyn i urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania. Realizacja projektu umożliwi firmie Stalbud zastosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów stalowych na potrzeby budownictwa.

Planowane efekty:

Wnioskodawca poprzez realizację projektu wprowadzi do oferty nowy produkt - wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Innowacyjna technologia produkcji pozwoli również na wprowadzenie innowacyjnego, wysoce dokładnego i precyzyjnego wyrobu dla rynku krajowego i europejskiego.

"Wartość projektu: 12 160 899,30 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 6 195 741,50 zł"